យើងជានរណា

Alextoria Buildmart (Cambodia) Co., Ltd., ជាសមាជិកមួយនៃ Integrated Solutions នៃសំណង់ និងបរិក្ខារតុបតែង ឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោក ជាមួយនឹងម៉ាក់ល្បីៗ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់មកពី ប្រទេស អាឡឺម៉ង់ ថៃ ចិន និង សិង្ហបុរី ដូចជា Italy, Germany, Thailand, China, and Singapore such as Zalf, Euromobil, Désirée, Delconca, Steinberg, ELBA, Modar, Moli Lock, Vanachai និង Recosine។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបាន ផ្ដួចផ្ដើមចាប់កំណើតតាំងនិងមានប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានគោលបំណងបឋមមួយ ជាដំណេាះស្រាយឈានមុខគេ នៃការរចនាក្នុងអគារ និង សំណង ព្រមទាំងផ្គង់ផ្គង់នូវបិរក្ខារតុបតែង showroom និងសេវាកម្ម ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

យើងមានបុគ្គលិកជាច្រើនដែល មានការទទួលខុសត្រូវ និងការប្ដេជ្ញាខ្ពស់ ក្នុងការរចនា ផ្តល់យោបល់ លើផលិតផល និងការរៀបចំនៃ សំណង់ របស់អ្នក ។

alextorialbuildmart logo

សារពីនាយករបស់យើង

យើងជាដៃគូដ៏ល្ពបំផុតរបស់អ្នក ក្នុងការជួយលោកអ្នក សាងសង់ជាច្រើនៗ ទៅមុខទៀត ។

អ្វីដែលយើងធ្វើ

បរិក្ខារសំណង និងការតុបតែង

យើងមានដៃគូរជាមួយ នឹងម៉ាក់ដែលមានគុណភាព និងសមរម្យបំផុតសម្រាប់ការសាងសង់ និងការតុបតែងនៅ កម្ពុជា ។ ពិផលិតផលទាំងនេាះ យើងបាន​រៀបចំជា showroom ដែលអ្នកអាច ឃើញការរៀបចំជាក់ស្ដែង ហើយយើងអាចនែនាំ ថាអ្វីសមស្របសម្រាប់សំណងរបស់អ្នក និងថាតើគួររៀបចំនៅទីតាំងណាខ្លះ។

ការតុបតែង

ក្រុមរចនារបស់យើង នឹងសិក្សាទៅលើទីកន្លែង ការរៀបចំ ព័ណ និងការប្រើប្រាស់ពន្លឺ យា៉ងលំអិតក្នុងការបង្កើតនូវការរចនា ដែលមានលក្ខណៈទាក់ភ្នែក និងស្រស់ស្រាយ ដែលសមទៅនឹងម៉ូតនៃ អគារ ឬបន្ទប់របស់លោកអ្នក ។

ជាបឋម យើងនឹងចុះទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយអ្នក ទៅទីតាំងរបស់អ្នកផ្ទាល់ ដើម្បីមើល​និងពិចារណាលើផលិតផលសមស្រប ដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ ទីតាំងក្នុងការរៀបចំ និងដាក់ពន្លឺ ។

បន្ទាប់មក យើងនឹងរចនាជាពុម្ភគំរូ នៃបន្ទប់មួយលើក្រដាស់ ឬក៏ 3D ម៉ូដែល ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលយើងបានគិតទុក និងជួយអ្នកយល់ និងមើលឃើញការ រចនានេាះផងដែរ ។

ជាចុងក្រោយ យើងនឹងអនុវត្តតាមការរចនានេាះលើ សំណង់ជាក់ស្ដែង នឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយ ចិត្តដើម្បីផ្ដល់នូវ សេវាកម្មដ៏មានគុណភាពសម្រាប់លោកអ្នក ។

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង & គោលបំណង

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង គឺការផ្ដល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្ម ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ទៅនឹងការរីកដុះដាលដ៏ឆាប់រហ័ស នៃឧស្សាហកម្មសំណង់នៅ ប្រទេសកម្ពុជា ។

គោលបំណង

យើងកំណត់គោលបំណងខ្ពស់ សម្រាប់ការរីកចម្រើនៃ វិស័យសំណង់ក្នុងប្រទេស កម្ពុជា និងប្ដេជ្ញា ជា ដំណេាះស្រាយផ្គត់ផ្គង់ នូវបរិក្ខារសំណង់ និងតុបតែង ដែលឈានមុខគេ។

ចំណុចខ្លាំងរបស់យើង

  • យើងមាន សមត្ថភាពក្នុងការ ផ្តល់ជូននូវ កញ្ចប់ការងារគ្រប់ប្រភេទ សម្រាប់តម្រូវការ ការកសាង សម្ភារៈ របស់អ្នកទាំងអស់។
  • ផលិតផលរបស់យើង ជួយពង្រឹកនិងពង្រីក ទ្រព្យនិង ការវិនិយោគរបស់អ្នក
  • យើងមាននូវបុគ្គលិក ដែលជាជនជាតិផ្សេងៗ មានចំណេះដឹង​ និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ
  • វិធីសាស្រ្តក្នុង ការសហការ និង បរិស្ថាន
  • រក្សាបាននូវ ចំណុច តែមួយនៃ ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ ការបញ្ជាទិញនិង អតិថិជន , ការអភិវឌ្ឍ ទំនាក់ទំនងរឹងមាំ
  • គិតលើសេវាកម្មជាធំ​ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ អតិថិជនទាំងអស់
  • ភាពអាចជឿជាក់បាន តម្លាភាព និងតម្លៃសមស្រប
  • យល់ដឹងអំពីតម្រូវការរបស់ អតិថិជននិង ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយ ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងការ ប្តូរតាមបំណង ដែលមានមូលដ្ឋានលើ ម៉ូតថ្មី និងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត
  • ដំណោះស្រាយ អេកូ សំណង់ ដែលធ្វើឡើង ឱ្យមាននិរន្តរភាព

ការរចនា

យើងបានធ្វើការលើ គម្រោងជាច្រើនមានដូចជា ខុនដូ, ផ្ទះល្វែង, ក្រុមហ៊ុន, ផ្ទះ និងជាច្រើនផ្សេងៗទៀត ។​ យើងមានវិធីសាស្រ្តនៃការ រចនា ដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការជាមួយអតិថិជនបានល្អ និងបញ្ចាប់កិច្ចការទាន់ពេលវេលា និងមានគុណភាពខ្ពស់ ។

យើងជឿជាក់លើទំនាក់ទំនងល្អដែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការ បង្កើតនូវការរចនាដែលល្អឥតខ្ចេាះ ព្រេាះថាយើងបានយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការ ។ ការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នក គឺជាគន្លឹក្នុងការកែលំអ និងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់យើងមានភាពរស់រវើក ។

យើងតែងតែព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើការរចនាយ៉ាងល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក ។

Integrated Solutions

យើងគឺជាអ្នកចែកចាយនៃ ម៉ាក់ផ្សេងៗដូចជា Zalf, Euromobil, Désirée, Steinberg, ELBA, Delconca, Modar, Moli Lock, Vanachai និង Recosine ។ យើងនឹងពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងល្អរវាង អតិថិជន និងដៃគូ ដើម្បីផ្ដល់នូវគំនិត និងដំណេាះស្រាយពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នូវផលិតផលសមស្របបំផុត សម្រាប់ការរីកចម្រើន នៃវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជា ។